Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Otevřená data české justice

Skip Navigation LinksČasto kladené dotazy

1. Jaký je cíl této webové stránky?

Cílem webových stránek Otevřená data české justice je zpřístupnit veřejnosti datové zdroje všech organizačních složek v rezortu Ministerstva spravedlnosti ČR ve formátu otevřených dat a tím zvýšit transparentnost hospodaření v rámci celého rezortu.

2. Co jsou to otevřená data?

Otevřená data jsou data a údaje zveřejněná na internetu, která jsou:

  • úplná,
  • snadno dostupná,
  • strojově čitelná,
  • používající standardy s volně dostupnou specifikací,
  • zpřístupněna za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení,
  • dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů.

3. Jakými předpisy se řídí zveřejňování otevřených dat?

Zveřejňování otevřených dat na těchto webových stránkách se řídí:

  • zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů;
  • zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR.

4. Plánujete do budoucnosti zveřejnit více datových sad?

Portfolio zveřejňovaných datových sad stále rozšiřujeme a i do budoucna jej plánujeme obohatit o další datové sady.

5. Jaké jsou podmínky užívání dat?

Data zveřejněná prostřednictvím tohoto katalogu otevřených dat podléhají podmínkám uvedeným na stránce podmínky užívání a zároveň podmínkám v poli licence, které je součástí informací na stránce datové sady.

6. Jsou u smluv přiloženy i dokumenty s jejich obsahem?

Ne, jedná se o seznam smluv, kde jsou uvedeny základní informace o smlouvě uzavřené konkrétní organizací. V katalogu smluv je vždy uvedeno číslo smlouvy dle evidence příslušné organizační složky, název druhé smluvní strany (smluvní partner dle znění smlouvy), IČO druhé smluvní strany, stručný předmět smlouvy, platnost (doba trvání), výše sjednaného finančního plnění v Kč vč. DPH (částka) a rok.​

 Kontakt

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
fb_logo.pngTwitter_logo_blue.png

 O katalogu

​Otevřená data jsou informace a čísla bezplatně a volně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky. Více informací...
2015 Ministerstvo spravedlnosti ČR | FAQ | O katalogu | Podmínky užívání | Kontakt | RSS         verze 1.02.001