Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Otevřená data české justice

Skip Navigation LinksO katalogu

Účel katalogu
Účelem tohoto katalogu je poskytovat veřejnosti informace o činnosti úřadu Ministerstva spravedlnosti ČR a všech složek rezortu justice v podobě, která je v souladu s obecnými pravidly o poskytování otevřených dat, které se řídí standardy publikace a katalogizace otevřených dat .

Datové sady
Ministerstvo spravedlnosti zpřístupňuje veškeré údaje za jasně definovaných podmínek užití. Datová sada je tvořena jednou nebo více datovými soubory nebo prostřednictvím definovaného programového rozhraní. Data mohou být poskytovány v různých formátech. Resort justice zatřiďuje příjmy a výdaje dle Vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., v platném znění. Vyhláška je ke stažení zde​

Struktura
Katalog otevřených dat české justice je strukturovaný dle rozložení a působnosti organizačních složek. Navigace v katalogu je možná pomocí horní lišty s možností rozbalit danou organizační větev až ke koncové požadované organizaci. Každá složka disponuje vlastní stránkou, na které prezentuje své publikované datové sady.

Aktuální datové sady
Aktuální sady, které publikují všechny organizační složky:

  • Seznam uzavřených smluv
  • Seznam uhrazených faktur

Údaje katalogu mohou být aktualizovány kdykoli i bez předchozího upozornění.

Katalog dat Otevřená data české justice je provozován Ministerstvem spravedlnosti ČR. ​

 Kontakt

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
fb_logo.pngTwitter_logo_blue.png

 O katalogu

​Otevřená data jsou informace a čísla bezplatně a volně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky. Více informací...
2015 Ministerstvo spravedlnosti ČR | FAQ | O katalogu | Podmínky užívání | Kontakt | RSS         verze 1.02.001