Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Otevřená data české justice

Skip Navigation LinksPodmínky užívání

Zdrojová data

Otevřená data české justice poskytují dle principů otevřených dat přístup k datovým sadám publikovaným útvary napříč rezortem justice. Datové soubory zveřejněné v rámci těchto datových sad jsou ve formátech vhodné pro uživatele, kteří je potřebují pro další zpracování ve svých systémech. Každá datová sada je opatřena katalogizačním záznamem obsahujícím důležitá metadata a podmínky užití dat.

Podmínky užívání dat a údajů zveřejněných v katalogu dat

(dále jen „Podmínky užívání")

Datové sady a související metadata zveřejněné prostřednictvím katalogu otevřených dat Otevřená data české justice, dostupného na internetové adrese http://data.justice.cz, je možné užívat pouze v souladu se zákonem za podmínek uvedených v poli podmínky užití katalogizačního záznamu odpovídající datové sady a za dodržení následujících obecných podmínek:

  • uživatel je povinen vždy uvést dostatečně zřetelným a srozumitelným způsobem, že zdrojem dat je příslušná organizace justice, přičemž nesmí vzniknout dojem, že organizace justice jakkoliv podporuje uživatele dat nebo způsob, jakým data užívá;
  • uživatel není oprávněn data jakkoliv upravovat či pozměňovat ani užívat způsobem či v kontextu, který by mohl působit vůči třetím osobám klamavě;
  • v případě šíření dat nebo děl, která data využívají, je uživatel povinen vhodným způsobem odkázat na podmínky užívání, a to nejlépe ve formě odkazu na tuto internetovou adresu.

Uživatel bere na vědomí, že:

  • podmínky užívání se nevztahují na data chráněná autorským právem či jiným obdobným právem duševního vlastnictví třetí osoby;
  • zveřejňovaná data mají informativní povahu a Ministerstvo spravedlnosti ČR nenese odpovědnost za škodu způsobenou užíváním dat nebo internetových stránek či jiných zdrojů a externích odkazů uvedených na těchto internetových stránkách;
  • Ministerstvo spravedlnosti ČR si vyhrazuje právo z provozních nebo jiných důvodů dočasně omezit přístup k datům, a to i bez předchozího upozornění.

 Kontakt

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
fb_logo.pngTwitter_logo_blue.png

 O katalogu

​Otevřená data jsou informace a čísla bezplatně a volně dostupná na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jsou zpřístupněna způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky. Více informací...
2015 Ministerstvo spravedlnosti ČR | FAQ | O katalogu | Podmínky užívání | Kontakt | RSS         verze 1.02.001